HPV: סימפטומים, שידור, תרופה וטיפול - חיים אינטימיים

HPV: סימפטומים, הילוכים, תרופה וטיפולnone
מהי רטינופתיה של פורצ'ר וכיצד לזהות
מהי רטינופתיה של פורצ'ר וכיצד לזהות
וירוס הפפילומה האנושי הוא הגורם למחלה המועברת במגע מיני העממי הידועה בשם HPV. קשה לרפא ומתבטא באמצעות סימפטומים כגון יבלות המתעוררות באזור האינטימי לאחר מגע אינטימי עם אדם נגוע. הטיפול שלה נעשה עם שימוש בסמים וניתוחים של ציד ונמשך בממוצע 2 שנים, אם כי הסימפטומים נעלמים קצת לפני. HPV ידוע גם בשם: condyloma acuminata, יב