HPV: סימפטומים, הילוכים, תרופה וטיפול


none
בדיקת מיוגלובין: בשביל מה ולמה זה?
בדיקת מיוגלובין: בשביל מה ולמה זה?
וירוס הפפילומה האנושי הוא הגורם למחלה המועברת במגע מיני העממי הידועה בשם HPV. קשה לרפא ומתבטא באמצעות סימפטומים כגון יבלות המתעוררות באזור האינטימי לאחר מגע אינטימי עם אדם נגוע. הטיפול שלה נעשה עם שימוש בסמים וניתוחים של ציד ונמשך בממוצע 2 שנים, אם כי הסימפטומים נעלמים קצת לפני. HPV ידוע גם בשם: condyloma acuminata, יב