איך לעשות היגיינת איברי המין אצל בנים - היגייני

איך לעשות היגיינת איברי המין אצל בניםnone
אפטין - תרופה אפיתית
אפטין - תרופה אפיתית
כדי לנקות את אזור איברי המין של הבנים, העור המכסה את העטרה, המכונה הערלה, לא צריך להיות משוך היגיינה יכול להיעשות במהלך רחצה, בתנאי השטח הוא לא מלוכלך מאוד לא לזהם את המים. במידת האפשר, במיוחד במקרה של תינוקות, יש לבחור להשתמש רק מים חמים כי העור הוא רגיש מאוד. במקרים מסוימים, מוצרי היגיינה, כגון סבון גלי