ICHTHYOSIS: כיצד לזהות ולטפל - מחלות גנטיות

המאפיינים של איכטיוס הארלקין וכיצד הטיפול נעשהnone
היתרונות של פירות תשוקה
היתרונות של פירות תשוקה
הרקטין איכטיוזיס היא מחלה גנטית נדירה ורצינית המאופיינת על ידי עיבוי שכבת הקראטין היוצרת את עור העור, אשר בדרך כלל גורם לקושי בנשימה, בהזנה ובתנועה. בדרך כלל, תינוקות שנולדו עם איטיוזיס perlequin מתים מספר שבועות לאחר הלידה או שורדים לכל היותר עד גיל 3. תינוקות עם מחלה זו יש עור עבה, אשר נוטים למשוך למתוח את העור, גרימת עיוות על הפנים ובכל הגוף. העור מפתחת מראה דמוי שריון ומציג סדקים רבים, אשר פוגעת בתפקוד המגן של העור, וכתוצאה מכך זיהומים תכו