CHOLESTEATOMA - ללמוד כיצד לזהות - מחלות עור

מה זה cholesteatoma ותסמינים העיקרייםnone
התפתחות התינוק - 41 שבועות ההריון
התפתחות התינוק - 41 שבועות ההריון
Cholesteatoma מתאים לצמיחה חריגה של העור בתוך תעלת האוזן, מאחורי עור התוף, אשר ניתן לזהות באמצעות פריקה של הפרשת ריח אוזניים חזקה, טינטון ושינויים ביכולת שמיעה, למשל. על פי הסיבה, cholesteatoma יכול להיות מסווג לתוך: נרכש , אשר עשוי להתרחש עקב ניקוב או הפלישה של הממברנה הטימפנית או עקב זיהומים חוזרים או לא מטופלים באוזן; מולדת , שבה האדם כבר נולד עם עודף העור בתעלת האוזן, אולם הסיבה שזה קורה עדיין לא ידוע. Cholesteatoma יש את המראה של ציסטה, אבל זה לא סרטן. עם זאת, אם לגדול גדול מדי ייתכן שתצטרך ניתוח כדי להסיר אותו כדי למנוע נזק חמור יותר כגון הרס עצמות האוזן התיכונה, שינויים בשמיעה, איזון, ות