none / הריון / 2018

לדעת את ההשלכות של לידה מוקדמת


none
לידוקאין - הרדמה מקומית
לידוקאין - הרדמה מקומית
לידה מוקדמת מאופיינת על ידי לידת התינוק לפני 37 שבועות של הריון, להיות הגורם העיקרי לבעיות בריאותיות בילוד, כגון קשיי נשימה ומחלות לב. דע סיבות אחרות ללידה מוקדמת על ידי לחיצה כאן. ככל הניתן הרופא מנסה לעכב הלידה באמצעות תרופות וטכניקות כדי למנוע התכווצויות הרחם הרחבת, עם זאת, קשה לדחות את המשלוח במשך יותר מ 48 עד 72 שעו