סיבוכים פיזיים ופסיכולוגיים של הפלות - הריון
none / הריון / 2018

למד מה יכול לקרות לאחר הפלהnone
טרופ N בול
טרופ N בול
הפלה בברזיל יכולה להתבצע במקרה של הריון הנגרם על ידי התעללות מינית, כאשר ההריון מעמיד את חייה של האישה בסיכון, או כאשר העובר סובל מאנספליה ובמקרה האחרון האישה צריכה לפנות לעורכי הדין לבצע את ההפלה בהסכמה רפואית . במקרה של ספיגה ספונטנית, שלא הייתה מכוונת על ידי האשה, אין בדרך כלל השלכות מטרידות על הבריאות הגופנית, אך יש צורך בהערכה של רופא מיילד כדי לזהות מוקדים מדממים, זיהומים, מ