Muay תאילנדית: מה זה, היתרונות וכמה קלוריות זה Burns


none
מהו תה Tanchagem עבור?
מהו תה Tanchagem עבור?
Muay תאילנדית, או אגרוף תאילנדי, היא אמנות לחימה הידועה בשם "שמונה נשק" אמנות, כפי שהיא משתמשת אסטרטגית 8 אזורי הגוף: שני אגרופים, שני מרפקים, שתי ברכיים, שני shins ורגל . על פי ההיסטוריה של Muay תאילנדית, הוא נוצר על ידי התאילנדים כדי להגן על עצמם במלחמות יש כמטרה כדי לשתק את היריב באמצעות