none / פיתוח / 2018

מה עושה את התינוק בן שנה


none
תרופות ביתיות עבור טריגליצרידים
תרופות ביתיות עבור טריגליצרידים
התינוק בן השנה הוא ילד עם המון אנרגיה והתלהבות הלומד דרך סקרנות, חיקוי וחקירה של הסביבה. ככל שהיא מגורה יותר לדבר, לזוז ולגלות, כך גדל ההתפתחות של מוחה ותיאום תנועותיה. תינוק בן שנה הוא בדרך כלל מסוגל: פוסעת הצדה, אוחזת ברהיטים ובספה. הכניסו חפצים לאחרים; הנחת דליים; להבין משפטים פשוטים; לדבר משפטים