none / הריון / 2018

מה חלבון בשתן מתכוון בהריון?


none
לידוקאין - הרדמה מקומית
לידוקאין - הרדמה מקומית
נוכחות של חלבון בשתן, הידועה מדעית כחלבון, היא שינוי נפוץ ונורמלי בהיריון, אשר קשורה בדרך כלל לעבודה בכליות מוגברת כדי לסנן עודפי נוזלים משלב חדש זה בחיי האישה. עם זאת, כאשר כמות החלבון בשתן גבוהה מאוד, בדרך כלל מעל 300 מ"ג ליום, זה יכול להיות כמה בעיות בריאותיות, כגון זיהום קטן או אפילו רעלת הריון. לכן, כל בדיקות הדם והשתן המבוצעות על ידי האישה ההרה צריכות תמיד להיות מוערכות על ידי הרופא המיועד כדי לקבוע אם יש צורך בבדיקות נוספות כדי לאבחן בעיות בריאותיות אפשריות וליזום טיפול מוקדם. הגורמים העיקריים לחלבון בשתן כמה מהגורמים ה