none / הריון / 2018

האם Cephalexin בטוח בהריון?


none
מיצים וויטמינים לגיל המעבר
מיצים וויטמינים לגיל המעבר
Cephalexin הוא אנטיביוטיקה המשמשת לטיפול בדלקות בדרכי השתן, בין מחלות אחרות. זה יכול לשמש במהלך ההריון כי זה לא מזיק לתינוק, אבל תמיד תחת הדרכה רפואית. על פי סיווג ה- FDA, cefalexin יש B- סכנה כאשר נעשה שימוש במהלך ההריון. משמעות הדבר היא כי בדיקות שנערכו על חזירים גיני בעלי חיים, אך לא נמצאו שינויים משמעותיים בהם או בעוברים, אולם לא בוצעו בדיקות על נשים הרות, והמלצתם הי