נמוך או גבוה HEMATOCRIT: מה זה אומר - בחינות אבחון

מהו hematocrit (Hct) וכיצד להבין את התוצאה שלהnone
Hemovirtus - משחה טחורים
Hemovirtus - משחה טחורים
ההמטוקריט או Ht הוא פרמטר מעבדה המציין את אחוז התאים האדומים, הידוע גם בשם תאי דם אדומים, תאי דם אדומים ותאי דם אדומים, בנפח הדם הכולל, חשוב לזהות ולאבחן מצבים מסוימים, כגון אנמיה. ערך ההמטוקריט עשוי לשקף גם את כמות ההמוגלובין הנמצאת בתאי הדם האדומים: כאשר ההמטוקריט נמוך, הוא מצביע בדרך כלל על מצב שבו ישנה ירידה בכמות