הפטיטיס C כבר יש תרופה - מחלות זיהומיות

כיצד לרפא הפטיטיס Cnone
Tularemia: המחלה שיכולה להיות נשק ביולוגי
Tularemia: המחלה שיכולה להיות נשק ביולוגי
הפטיטיס C ניתן לרפא עם תרופות שנקבעו על ידי הרופא, אבל בהתאם לסוג הטיפול התרופה יכולה לנוע בין 50 ל 100%. משטר הטיפול עם אינטרפרון הוא פחות יעיל ולא כולם נרפא ולכן אפשר להישאר עם הנגיף בכבד גם לאחר תום הטיפול ובמקרה זה האדם יסווג כבעל הפטיטיס כרונית C. עם זאת, משטר טיפול חדש אושר על ידי Anvisa בשנת 2016 ויש לו סיכוי גדול יותר של תרופה, החל 80-100% ולכן הנגיף ניתן לחסל לחלוטין מן הכבד. הפטיטיס C הסעד בדרך כלל, טיפול הפטיטיס C נעשה עם שימוש ב