none / הריון / 2018

מהו הריון אנמבריוני


none
מיצים וויטמינים לגיל המעבר
מיצים וויטמינים לגיל המעבר
הריון אנמבריוני מתרחש כאשר הביצית המופרית משתלעת ברחם האישה, אך אינה מפתחת עובר, ומייצרת שק הריון ריק. זה נחשב לאחד הגורמים המובילים להפלות במהלך השליש הראשון, אבל זה לא דבר שכיח. בסוג זה של הריון, הגוף ממשיך לפעול כאילו האישה בהריון ולכן, אם הבדיקה הריון נעשה במהלך השבועות הראשונים, תוצאה חיובית ניתן להשיג כי השליה מתפת