none / פיתוח / 2018

התפתחות התינוק - 19 שבועות בהריון


none
יונה חזה: מה זה ואיך לתקן את זה
יונה חזה: מה זה ואיך לתקן את זה
בסביבות 19 שבועות, אשר בחודש 5 חודשים בהריון, האישה היא בערך באמצע ההריון והוא עשוי כבר מתחיל להרגיש את התינוק זז בתוך הבטן שלה. לתינוק יש כבר פיזיוגנומיה מוגדרת יותר, הרגליים ארוכות יותר מהזרועות, מה שהופך את הגוף ליותר פרופורציונלי. בנוסף, הוא גם מגיב על צליל, תנועה, מגע ואור, והוא יכול לזוז גם אם האם לא תופסת את זה. התפתחות העובר בגיל 19 שבועות, פניו של התינוק נמצאים בהתפתחות מתמשכת ושכבה דקה של שיער רך מתחילה לכ