none / הריון / 2018

למד על הסיכונים של הלידה בסוכרת הריונית


none
התפתחות התינוק - 17 שבועות הריון
התפתחות התינוק - 17 שבועות הריון
נשים בהריון המאובחנות עם סוכרת הריון יש את הסיכון של לידה מוקדמת, גיוס של לידה ואפילו אובדן של התינוק. עם זאת, סיכונים אלו ניתן להוריד על ידי שמירה על רמת הסוכר בדם פיקוח כהלכה לאורך ההריון. נשים בהריון לשמור על רמת הסוכר בדם שלהם תחת שליטה, אשר אין להם תינוקות במשקל של יותר מ 4 ק"ג יכול לחכות עד 38 שבועות של הריון עבור התפרצות ספונט