Capnocytophaga canimorsus: מה זה, סימפטומים וטיפול


none
תרופות ביתיות עבור טריגליצרידים
תרופות ביתיות עבור טריגליצרידים
קנימוציטאגה קנימורסוס הוא חיידק בהווה בחניכיים של כלבים וחתולים, וניתן להעביר אותו לאנשים דרך ליקוק ושריטות, למשל, גרימת תסמינים כגון שלשול, חום והקאות, למשל. חיידק זה אינו גורם בדרך כלל לתסמינים בבעלי חיים ולא תמיד גורם לתסמינים באופן אישי, רק כאשר לאדם יש מצב שמקטין את המערכת החיסונית, מה שמקל על התפשטות החיידק דרך מחזור הדם. הטיפול בזיהום על ידי מיקרואורגניזם זה נעשה עם שימוש באנטיביוטיקה, כגון פניצילין ו Ceftazidime, למשל. תסמינים של זיהום תסמינים של זיהום קנוציטופאגה קנימורסוס מופיעים בדרך כלל בין 3 ל -5 ימים לאחר החשיפה למיקרואורגניזם זה, ובדרך כלל מופיעים רק אצל אנשים שיש להם שינ