למד כיצד עגבת מקבל וכיצד להגן על זה


none
מהו תה Tanchagem עבור?
מהו תה Tanchagem עבור?
הצורה העיקרית של העברת עגבת היא באמצעות מגע אינטימי לא מוגן עם אדם נגוע, אבל יכול גם להתרחש באמצעות מגע עם דם או ריריות של אנשים נגועים חיידק Treponema pallidum , אשר אחראי על המחלה. חשוב לזהות את העגבת ולטפל בה במהירות, אחרת היא עלולה לפגוע בעיניים, בעצמות, בלב ואפילו במערכת העצבים המרכזית. איך קורה לפיכך,