none / רווחה / 2018

מהי מדיטציה טרנסצנדנטאלית וכיצד


none
היתרונות של ענבים
היתרונות של ענבים
המדיטציה הטרנסנדנטלית היא טכניקה פשוטה ונטולת מאמץ המאפשרת לגוף להיכנס למצב של מנוחה ורגיעה, ומאפשרת לאדם לקחת את המוח למצב תודעה טהור יותר ללא שליטה או נוכחות של מחשבות. טכניקה זו צריכה להיות מועברת על ידי מדריך מוסמך במדיטציה טרנסצנדנטלית, המעניק מנטרה לאדם המתאמן כי לכל אדם יש צרכים אישיים ומדיטציה מטרות,