ARRINIA: להבין את המצב שבו התינוק נולד ללא אף - מחלות גנטיות

מהו arrinia ו סיבות אפשריותnone
טיפול סוסים: מה זה ומהנה
טיפול סוסים: מה זה ומהנה
Arrinia הוא מצב מולד, חמור ונדיר שבו התינוק נולד ללא אף. את הפרמיה ניתן לאבחן בבדיקת טרום לידתי, להיות מומלץ מימוש של הילד מיד זיהו כך את הסיכונים של התינוק יופחתו. ניתן לסווג את Arrinia ב: Arrinia, שבו התינוק נולד ללא פירמידה האף, כלומר, האף עצמו; סך arrinia, אשר מאופיין על ידי היעדר האף וחוסר היווצרות של מערכת חוש הריח. מאחר שאין לה סיבה ספציפית, לא ניתן לקבוע את הטיפול, אך טרכאוסטומיה מבוצעת בדרך כלל זמן קצר לאחר הלידה, כך שהתינוק יכול לנשום בזמן אכילה, למשל. בנוסף על היעדרם של מבנים באף, תנאים אחרים עשויים להיות קשורים, כגון מומים של מער