Cardiopathy חמור: מה זה, סימפטומים העיקריים וכיצד הטיפול נעשה


none
היתרונות של ענבים
היתרונות של ענבים
מחלת לב חמורה מתרחשת כאשר הלב מתחיל לאבד את יכולתו תפקודית עקב מחלה כלשהי או חריגה מולדת. Cardiopathies חמור ניתן לסווג לתוך: קרדיומיופתיה קשה כרונית , המתאפיינת באובדן מתמשך של יכולת תפקוד הלב; קרדיומיופתיה חריפה חריפה , אשר יש אבולוציה מהירה, המוביל לירידה פתאומית של תפקודי הלב; מחלת לב סופנית חמורה , שבה הלב אינו יכול לבצע את תפקידיו כראוי, ובכך מקטין את תוחלת החיים של האדם. אלה שיש להם מחלת לב סופנית חמורה בדרך כלל לא מגיבים לטיפול בסמים והם לא מועמדים לניתוח לתיקון אי ספיקת לב, לרוב השתלות לב. תנאי לב חמורים עלולים לגרום לנכות גדולה בחייו האישיים והמקצועיים של המטופל, כמו גם בתשישות פיזית