NEURASTHENIA: כיצד לזהות ולטפל - הפרעות פסיכולוגיות

מהו neurasthenia וכיצד הטיפול נעשהnone
סלק משאיר לטפל אנמיה
סלק משאיר לטפל אנמיה
Neurasthenia היא הפרעה פסיכולוגית, גורם קטן מאופיין על ידי היחלשות של מערכת העצבים, וכתוצאה מכך חולשה, עייפות רגשית, כאב ראש עייפות מוגזמת, למשל. Neurasthenia נחשב בדרך כלל שילוב של מספר גורמים, כגון גנטי וסביבתי, כגון שגרתית מלחיץ או בעיות משפחתיות, למשל. לפיכך, האבחנה של הפרעה זו מתבצעת על ידי הפסיכולוג או הפסיכיאטר באמצעות הערכה של הסימפטומים המוצגים והדרה של מצבים אחרים שעלולים להיות אותם סימפטומים, כגון הפרעת חרדה כללית, למשל. ה