none / רווחה / 2018

צחוק תרפיה: מה זה ואת היתרונות


none
הפחד שלא לעשות שום דבר יכול להיות מחלה
הפחד שלא לעשות שום דבר יכול להיות מחלה
טיפול בצחוק, המכונה גם טיפול בצחוק, הוא טיפול אלטרנטיבי משלים שמטרתו לקדם רווחה נפשית ורגשית באמצעות צחוק. צחוק מקדם את שחרורו של אנדורפין, אשר ידוע בכינויו הורמון האושר, ובכך לשפר את מצב הרוח, הפחתת הלחץ ולשפר את ההגנה של הגוף, שכן הוא קשור ריכוז אנדורפינים בגוף. הנה איך להגדיל את שחרורו של endorphin. חיוך אותנטי וצחוק הם הדרכים הטובות ביותר להגדלת הייצור לא רק של אנדורפין, אלא גם של סרוטונין, שיפור מצב הרוח ואת הדרך בה אתה מטפל במצבים יומיומיים. טיפול צחוק יכול להיות