AMBLYOPIA - סימפטומים, גורם וטיפול - אופטלמולוגיה

מהי אמבליופיה וכיצד לטפל בהnone
להבין את ההבדלים בין אנורקסיה ובולימיה
להבין את ההבדלים בין אנורקסיה ובולימיה
Amblyopia, המכונה גם עין עצלה, הוא ליקוי ראייה המתרחשת בעיקר בשל חוסר גירוי לעין המושפעת במהלך התפתחות הראייה, להיות שכיח יותר בילדים ומבוגרים צעירים. הוא זוהה על ידי רופא העיניים, וקביעת הגורם היא חיונית כדי לקבוע איזה סוג של טיפול הוא ציין, כגון שימוש משקפיים או מכסה בעין, ואם או לא תהיה תרופה. בנוסף, כדי לרפא אמבליופיה, חשוב כי זה חריגה חזותית מזוהה ומטופלים מוקדם, כמו התמדה במשך שנים רבות יכול להוביל ניוון בלתי הפיך של עצבי העין ולמנוע תיקון הראייה. Amblyopia עשוי להיראות קלה עד קשה, המשפיעים רק על אחת או שתי העיני