none / הריון / 2018

כיצד לקחת חומצה פולית בהריון


none
איך לסיים גירוד
איך לסיים גירוד
נטילת טבליות חומצה פולית בהריון אינה משמינה ומשרתת כדי להבטיח הריון בריא ופיתוח טוב של התינוק, מניעת פציעות של הצינור העצבי של התינוק ומחלות. המינון האידיאלי צריך להיות מונחה על ידי רופא מייל מומלץ להתחיל הצריכה לפחות 1 חודש לפני ההריון. צריכה זו צריכה להיות מוקדמת, כי הצינור העצבי, המבנה הבסיסי להתפתחות מלאה של מערכת העצבים של התינוק, נסגר בארבעת השבועות הראשונים של ההיריון, תקופה שבה האישה עדיין לא גילתה שהיא בהיריון. מהו ח