IDELVION (ALBUTREPENONACOG ALFA) לטיפול בהמופיליה ב - ותרופות

אידויון: טיפול חדש בהמופיליה בnone
טיפול סוסים: מה זה ומהנה
טיפול סוסים: מה זה ומהנה
אידויון יש albutrepenonacog alfa, שהוא חומר פעיל, כי הוא מצביע על מניעת וטיפול דימום אצל אנשים עם המופיליה B, שהיא מחלה hemorrhagic תורשתי הנגרמת על ידי מחסור של חלבון קרישה, נקרא גורם IX . תרופה זו, בנוסף להיות בשימוש במניעה וטיפול של המופיליה B, יכול לשמש גם כדי לשלוט ולמנוע דימום בהגדרות כירורגיות. אי