none
מהו Cytology ומה זה?
מהו Cytology ומה זה?
רלאקציה היא טכניקה המשמשת להנקה במקרים בהם לאמהות אין חלב או לייצר בכמויות קטנות, אך ניתן להשתמש בהן גם כאשר התינוק מוקדם מדי ואינו יכול להחזיק את הפטמה של האם היטב. בנוסף, ניתוחים מחדש יכולים להיעשות גם בתינוקות שהפסיקו להניק במשך זמן רב ובמקרים של אמהות מאמצות בגלל הינקות של התינוק בזמן ההנקה הממריצה את ייצור החלב. לשם כך, הטכניקה נעשית באמצעות צינור דק מאוד הממוקם ליד הפטמה, לפיו, התינוק יכול למצוץ את החלב כי הוא בתוך מזרק או מיכל עצמו. שלב אחר שלב עבור ממסר בדיקה כדי לבצע את התגובה הומוגנית עם בדיקה, יש צורך: לקנות צינור nasogastric ילדים 4 או 5, על פי אינדיקציה של