VALVULOPLASTY - מחלת לב

Valvuloplastynone
תסמינים של אלרגיה
תסמינים של אלרגיה
Valvuloplasty הוא ניתוח שבוצע כדי לתקן פגם שסתום הלב כך זרימת הדם מתרחשת כראוי. ניתוח זה עשוי לכלול רק את הקונצרט של שסתום פגום או החלפתו על ידי אחר עשוי מתכת, בא מחיה כמו חזיר או פרה או מתורם אדם מת. בנוסף, ישנם סוגים שונים של valvuloplasty על פי השסתום המציג פגם, כי יש 4 שסתומי לב: שסתום מיטרלי, שסתום תלת מימדי, שסתום ריאתי ואת שסתום אבי ה