none / הריון / 2018

תסמינים של רעלת הריון לאחר ההיריון לאחר הלידה


none
בדיקות המאשרות את HPV
בדיקות המאשרות את HPV
רעלת הריון היא סיבוך של הריון, ונראה כי מתרחשת עקב בעיות בפיתוח של כלי שליה, מה שמוביל לעוויתות בכלי הדם, שינויים ביכולת קרישת הדם וירידה במחזור הדם. הסימפטומים עשויים להתרחש במהלך ההריון, במיוחד לאחר השבוע ה -20 של ההיריון, בעת הלידה או לאחר הלידה וכוללים לחץ דם גבוה, גדול מ 140 x 90 מ"מ כספית, נוכחות של חלבון בשתן ונפיחות של הגוף עקב החזקת נוזלים. חלק מהתנאים המגבירים את הסיכון לרעלת הריון בהריון כוללים כאשר האישה נכנסת לראשונה להריון, היא מעל 35 שנים או פחות מ -17 שנים, היא סוכרתית, שמנה, בהריון עם תאומים או יש היסטוריה של מחלת כליות, יתר לחץ דם או רעלת הריון הקודמת. ישנם שני סוגים של ר