SPLENOMEGALY: סימפטומים, גורם וטיפול - הסימפטומים

מה יכול להיות הטחול מוגברתnone
Emicizumabe - תרופה לדממת
Emicizumabe - תרופה לדממת
Splenomegaly מורכב הגדלה של הטחול שיכול להיגרם על ידי מחלות שונות דורש טיפול כדי למנוע קרע אפשרי על מנת למנוע דימום פנימי קטלני פוטנציאלי. תפקוד הטחול הוא קבוע, ייצור ואחסון תאי דם והרס תאי דם חריגים, אך בשל היכולת הגדולה יותר לאחסן תאי דם ב splenomegaly, תפקוד של איבר זה מושפע ומספר תאי הדם במחזור יורדת גורמת לאנמיה, זיהומים תכופים והפרעות דימומיות. מה הם הסימפטומים למרות שזה עשוי להיות סימפטומטי, splenomegaly עשוי להיות מלווה את הסימפטומים הבאים: שיהוק; אנמיה; עייפות; תדירות מוגברת של זיהומים; חוסר יכולת לאכול ארוחה גדולה; הכאב בצד השמאלי העליון של הבטן החמיר על נשימה עמוקה. בנוכחות תסמינים א