none / הריון / 2018

6 תרגילי פילאטיס לנשים בהריון


none
מתי לתת חלב פרה לתינוק
מתי לתת חלב פרה לתינוק
תרגילי פילאטיס מביאים תועלת כגון שיפור המודעות לגוף, חיזוק השרירים ועזרה במניעת ובליעה של בריחת שתן, שכיחה בשלב מאוחר של ההריון. בנוסף, תרגילים אלה להגדיל את כמות החמצן המגיעה התינוק ולעזור לעשות את זה רגוע יותר רגוע. תרגילים אלה יכולים להתחיל מהטרימסטר השני של ההריון, עם זאת, טיפול כלשהו צריך להילקח במהלך התרגיל כי חלקם עשויים לחוסר איזון, לטובת נפילה או הגדלת הלחץ תוך בטן. מי שאינם נוהגי