Trigeminal neuralgia: מה זה, הסימפטומים העיקריים וכיצד לטפל


none
טיפול באטרופיה בשרירי עמוד השדרה
טיפול באטרופיה בשרירי עמוד השדרה
Trigeminal neuralgia היא הפרעה עצבית המאופיינת על ידי תפקוד לקוי של העצב הטריגמינלי, שהוא העצב האחראי להעברת מידע רגיש מהפנים אל המוח, בנוסף לשליטה על השרירים המעורבים בלעיסה. לכן, הפרעה זו מאופיינת בכאב עז, בדרך כלל פתאומי, בפנים, העיניים, האף והלסת, למשל. Trigeminal neuralgia יכול להתרחש בגלל המכו