HCM - בשביל מה זה שווה, גבוה ונמוך


none
מה לעשות כאשר הלחץ נמוך
מה לעשות כאשר הלחץ נמוך
Hemoglobin קורפוסקולרי ממוצע (HCM) הוא אחד מהפרמטרים לבדיקת דם, אשר מודד את גודל המוגלובין וצבעו בתוך תא הדם, אשר יכול גם להיקרא ההמוגלובין הגלובאלי הממוצע (HGM). HCM כמו גם VCM הם הורה על ספירת דם כדי לזהות את סוג של אנמיה כי אדם יש, hyperchromic, נורמוכרומי, או היפוכרומי. שינויים אפשריים ב- HCM בדרך זו, השינויים האפשריים בתוצאות הבחינה הם: HCM גבוה: כאשר הערכים מעל 33 picograms ב מבוגר, זה מצביע על אנמיה hyperchromic, שינויים בבלוטת התריס או אלכוהול